Вие сте тук

Зам.-министър Христина Велинова представи българската позиция на заседанието на Международния транспортен форум

Зам.-министър Христина Велинова представи българската позиция на заседанието на Международния транспортен форум
27.05.2021

За да намерим баланс между контрола и улесняването на транспортните операции, е необходимо внедряването на електронни комуникационни системи, които да намалят дела на хартиените документи. Това подчерта служебният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова по време на видеоконферентната Среща на министрите на транспорта на Международния транспортен форум. По думите ѝ, България ще продължи работата по основните теми на Международния транспортен форум и ще си сътрудничи с държавите членки за преодоляване на трудностите, пред които е изправен транспортът на товари и пътници.

"Квотата на EКMT разрешителните оказа положително въздействие върху общия ръст на търговията и лоялната конкуренция в международните автомобилни превози в Европа. Беше отбелязан значителен напредък с пълната цифровизация на лицензите, цифрово наблюдение и контрол на транспортните операции, в рамките на квотните системи. Въвеждането на високите стандарти на Хартата за качество не позволиха прекъсването на международния автомобилен транспорт, въпреки отрицателното въздействие на COVID-19 върху сектора“, отбеляза служебният заместник-министър Христина Велинова.