Вие сте тук

Заместник-министър Андреана Атанасова: 56 оператори в сектор „Транспорт“ предоставят услуги, които изискват мерки за киберсигурност

 Андреана Атанасова откри кръгла маса „Новата административна уредба в сферата на мрежовата и информационна сигурност"
10.09.2019

Петдесет и шест оператори в сектор „Транспорт“ предоставят услуги, които изискват мерки за киберсигурност. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова по време на кръгла маса „Новата административна уредба в сферата на мрежовата и информационна сигурност – предизвикателства и решения“. Тя уточни, че във водния транспорт има най-много оператори на т.нар. „съществени услуги“. 

Заместник-министър Андреана Атанасова посочи, че в ДП „Ръководство на въздушното движение“ вече има изграден оперативен център за реакции при пробив в информационната и комуникационна инфраструктура. Той е сертифициран по стандарта за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013. Проектът е реализиран със съфинансиране по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В тази връзка, тя напомни на всички заинтересовани страни, че могат да кандидатстват за финансиране по МСЕ като набирането на проектни предложение е отворено до 14 ноември 2019 г.

Андреана Атанасова информира, че в процес на създаване е звено, което да координира мерките за мрежова и информационна сигурност в транспорта, цифровата инфраструктура и услуги. „Във връзка с изпълнението на Закона за киберсигурност, проучваме възможностите за получаване на финансова помощ по европейски програми за изграждане на капацитет и за улесняване на взаимодействието с други държави членки“, добави тя.

„Имаме нужда от добра информираност и координация, от обучени човешки ресурси и адекватно финансиране. Знаем, че това е процес и вече сме поставили началото в нашето министерство“, каза още заместник-министърът. Тя допълни, че всички институции очакват създаване на добра организация и взаимодействие на национално ниво, за да се засили ефектът от отделните усилия. Постигането на реален напредък ще повиши доверието, а оттам и търсенето и използването на повече услуги, каза още Андреана Атанасова.