Вие сте тук

Заместник-министър Андреана Атанасова: Европа ще инвестира 20 млрд. евро годишно в изкуствен интелект

 Андреана Атанасова: Европа ще инвестира 20 млрд. евро в изкуствен интелект
28.01.2021

Поне 20 милиарда евро годишно ще бъдат инвестирани в изкуствен интелект в Европа в следващия 10-годишен период, затова са необходими обединените усилия на администрацията, учените, бизнеса и неправителствените организации за повишаване на доверието в тези технологии. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова по време на онлайн форум, посветен на развитието на изкуствения интелект и цифровата икономика. Събитието се организира от Дипломатическия институт към министъра на външните работи, дирекция „Външноикономически отношения“ в Министерството на външните работи и Дигиталната национална коалиция.

Андреана Атанасова припомни, че Министерският съвет прие Концепция за развитие на изкуствения интелект в България до 2030 г. Документът представя цялостна политическа визия и определя основните области на въздействие като инфраструктура и наличност на данни, капацитет за научни изследвания и иновации, знания и умения, изграждане на доверие в обществото и др. Предстои координираното създаване на национален план, който ще определи конкретните мерки, срокове, отговорни институции, очакваните резултати и показатели, източниците на финансови ресурси и организация за отчитане на резултатите, добави заместник-министърът. Това може да стане само с общи усилия на ключови държавни институции, областни администрации, академични среди, бизнес и професионални сдружения, както и свързани неправителствени организации.

„Нашият огромен потенциал са създателите на изкуствен интелект в България – академични среди и ИТ компаниите. Трябва също да развиваме образованието, което е основата за бъдещо развитие. Очакваме и съдействието на Министерството на правосъдието за разработване на правните и етичните норми за използването на тези технологии“, каза в заключение Андреана Атанасова.