Вие сте тук

Заместник-министър Валери Борисов: Младите хора имат сериозни перспективи за развитие в транспорта и технологиите

Заместник-министър Борисов: Младите хора имат сериозни перспективи за развитие в транспорта и технологиите
12.04.2016

Транспортът, телекомуникациите и информационните технологии са сектори, където младите хора имат сериозни перспективи за развитие. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на публична лекция пред студентите и преподавателите във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Валери Борисов коментира, че делът на транспортния сектор в Брутния вътрешен продукт надхвърля 6 процента, а на Информационните технологии – над 5 процента. Над 29 хиляди свободни работни места има в технологичния сектор.

Заместник-министър Валери Борисов представи приоритетите в изпълнението на Оперативно програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014-2020 г., възможностите за публично-частно партньорство и за финансиране на проекти в областта на електронното управление. Правителството прие Пътната карта за изпълнение на Стратегията за електронно управление, което ще позволи да бъде реализирана голяма част от политиката в административната реформа и в електронното управление, добави още той.

Заместник-министърът призова студентите да се възползват от правата си да получават по електронен път административни услуги. „Не давайте възможност на администрацията да ви мъчи, изисквайки от вас да бъдете куриери между институциите“, бяха думите на Валери Борисов пред студентите и преподавателите от висшето транспортно училище.