Вие сте тук

Европейската комисия създаде платформата EU-Ukraine Business Matchmaking Platform, чиято цел е да установи бърз контакт между предприятията/фирмите от ЕС и Украйна

17.06.2022

Като част от действията на ЕС за солидарност с Украйна, Европейската комисия предприе набор от действия, за да помогне на Украйна в износа на селскостопанската ѝ продукция и зърно, които след руското нашествие и блокадата на украинските пристанища не могат да бъдат изнасяни извън страната по обичайния ред.

Ситуацията застрашава продоволствената сигурност в световен мащаб и е необходимо спешно да бъдат намерени алтернативни логистични маршрути, включващи всички видове транспорт.

В тази връзка Европейската комисия прие План за действие „Коридори на солидарността“ ЕС – Украйна /Плана/, в изпълнение на който беше създадена експертна работна група „Коридори на солидарността“.

Основна задача на създадената работна група е улесняване на координацията между държавите членки и разрешаване на възникнали логистичните въпроси, свързани с гарантиране на износа и вноса на зърно и продоволствени стоки от Украйна, както и хуманитарна помощ.

Работата в рамките на „Коридори на солидарността“ е насочена към участниците на пазара на ЕС и цели да създаде благоприятна среда за тяхното активно включване.

С оглед на това, Европейската комисия създаде платформата EU-Ukraine Business Matchmaking Platform, чиято цел е да установи бърз контакт между предприятията/фирмите от ЕС и Украйна, за да могат те да намерят прагматични решения за износа на селскостопанска продукция от Украйна.

Платформата допринася за изпълнението на Плана, като обединява предприятията/фирмите в ЕС и Украйна с цел:

  • определяне на нови логистични вериги за износ и внос на продукти и материали от/към Украйна;
  • намиране на нови партньори в областта на логистиката и международната търговия;
  • споделяне на идеи за решения и инициативи за преосмисляне на логистичните вериги и веригите за доставки, адаптиране на инфраструктурата и доставяне на правилното оборудване и машини на правилното място.

Платформата се фокусира върху следните сектори:

  • логистична индустрия: продажби, снабдяване, транспорт, съхранение, претоварване;
  • производство и рециклиране: селскостопански и хранителни продукти, суровини и др.
  • износ и внос на селскостопански продукти: пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, захарно цвекло, бобови растения, плодове и зеленчуци и др;
  • износ и внос на хранителни продукти: растителни масла, месо, млечни продукти, захар, брашно, напитки, хлебни и сладкарски изделия и др;
  • износ и внос на суровини: части за селскостопанска техника, метал, дърво, минерални торове, бензин и дизелово гориво и др.

Желаещите да се регистрират в платформата могат да направят това на следния интернет адрес: https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/ (срокът за регистрация е до 27 май 2023г.)

В допълнение, Европейската комисия стартира и ново мобилно приложение GrainLane, което предлага функции на платформа за търговия със зърнени култури, като ускорява процеса за намиране на съответствие между търсенето и предлагането. Това е от особено значение за износа на зърно от Украйна чрез сухопътен транспорт, тъй като се създават нови бизнес отношения и вериги за доставки. Същото е достъпно на следния интернет адрес: https://app.grain-lane.com/

Платформата EU-Ukraine Business Matchmaking Platform и мобилното приложение GrainLane предоставят възможност за включване на фирми от държавите членки, попадащи в обхвата на инициативата в стартиралите процеси по оказване на солидарност спрямо Украйна.