Вие сте тук

Европейският комуникационен офис обявява конкурс за длъжността Директор на офиса

02.07.2014

Европейският комуникационен офис (ECO) изпълнява функциите на секретариат и предоставя експертно съдействие на Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации (CEPT), в която Република България членува.

Подробна информация за функциите и задълженията на директора, както и изискванията към кандидатите за длъжността и сроковете за кандидатстване можете да намерите на следния адрес: http://www.cept.org/eco/vacancy-announcement-director