Вие сте тук

Номинации за новата 10-членна група на Механизма за подпомагане на технологиите (TFM)

05.02.2021

Департаментът на ООН по икономически и социални въпроси (DESA) отправя призив за номинации за 10-членната група на Механизма за подпомагане на технологиите (TFM).

Номинираните следва да бъдат международно признати експерти в областта на науката, технологиите и нововъведенията за устойчиво развитие и е за предпочитане да притежават познания относно съответните международни процеси. Могат да бъдат представители от гражданското общество, частния сектор и научните общности. Експертите се номинират в лично качество и не представят правителства, фирми или организации. Номинациите могат да бъдат излъчени чрез постоянните представителства на държавите членки на ООН, но и чрез академични и научни общности, университети и др. Назначението е за период от 2 години, а крайният срок за номиниране е 1 март 2021 г.

Повече информация относно Механизма за подпомагане на технологиите (TFM) може да намерите на: https://sdgs.un.org/tfm