Вие сте тук

Разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море

05.03.2016

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България заедно с Министерство на развитието и конкурентоспособността на Република Гърция са партньори по проект „Sea2Sea”: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море”, одобрен с Решение на Европейската комисия № C(2012) 8173 от 08.11.2012 г.

Целта на проекта е да се проучи осъществимостта на коридор за товарни превози, осигуряващ мултимодална връзка между българските пристанища Варна и Бургас (с евентуално включване на пристанище Русе) и  гръцките пристанища Кавала и Александруполис, като се разгледат алтернативните възможности за неговото разработване и функциониране.

Министерство на развитието и конкурентоспособността на Република Гърция  е координатор на проекта като същевременно прехвърли функциите на оперативно управление на проекта към Пристанищна администрация - гр. Кавала, Република Гърция. Тази администрация отговаря за провеждането на търговете.

Първият от тези търгове – за избор на Технически консултант, който подпомага и осигурява технически цялостното управление на проекта до неговата реализация, – вече е проведен.

На 04.03.2014 г. Пристанищна администрация - гр. Кавала обяви публично търга за изпълнител на проучването, предвидено в проекта. Срокът на подаване на тръжни оферти към Пристанищна администрация - гр. Кавала е 15.04. 2014 г.

Официалната обява за търга е достъпна на английски и на гръцки език на интернет сайта на Пристанищна администрация - гр. Кавала:

http://www.portkavala.gr/964/announcements/prokiriksi-en/?lang=en;

http://www.portkavala.gr/959/announces/prokiriksi/