Вие сте тук

Среща на заинтересованите страни по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

19.08.2016

В периода 18.09.2016 – 19.08.2016 г. в гр. Бургас се проведе първата среща по Дейност 3 на проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”, изпълняван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Участие в срещата взеха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НК „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“, които представиха подробна информация за изпълняваните и планирани проекти по протежението на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“ и ключови експерти от екипа на консултанта натоварен с разработването на „Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г.“

Представителите на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията представиха информация за целите, задачите и постигнатият напредък по проекта. Представени бяха основни моменти в европейската транспортна политика и ролята на България в развитието на трансевропейската транспортна мрежа.

Като част от срещата бяха организирани и работни посещения на рехабилитираното приемно здание на жп гара Бургас-пътническа, Бреговия център за управление на корабоплаването и Морска гара Бургас.