Вие сте тук

Отчет за дейността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода м.ноември 2014 г. – м.ноември 2016 г.