Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за позицията „Web Conference Support Officer“, за офиса на Съюза в Женева, Швейцария

17.08.2021

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години. Всички желаещи да кандидатстват могат да го направят на следния интернет адрес: http://www.itu.int/employment/Recruitment/index.html, в срок до 18 октомври 2021 г. като се насърчават кандидатурите на жени.

Подробности относно обявената работна позиция са налични в следния документ: