Вие сте тук

Министерството на високотехнологичната индустрия на Република Армения обявява отворен конкурс за Управител на Националния фонд за рисков капитал

10.09.2021

ЦЕЛ НА ФОНДА

Националният фонд за рисков капитал на Армения има за цел да създаде благоприятни условия за насърчаване напредъка на арменската високотехнологична индустрия чрез развитие на източници на капиталово финансиране, привличане на вътрешен и чуждестранен финансов и човешки капитал, както и чрез увеличаване на техническите и бизнес умения. Фондът ще даде възможност за инвестиции в арменски високотехнологични стартъпи и ще осигури по-нататъшното им развитие и проникване на световните пазари.

Процесът на създаване на фонда ще се координира от Министерството на високотехнологичната индустрия на Армения с подкрепата на Световната банка.

В тази връзка Република Армения обявява отворен конкурс за Управител на Националния фонд за рисков капитал с краен срок за подаване на заявленията за участие: 15.09.2021 г. до 23:59 часа Ереванско време.

Подробна информация за участие може да намерите на следния линк: https://hti.am/nvf/eng/