Вие сте тук

Обществена консултация относно инициативата на Португалското председателство на ЕС за международна свързаност „Европейска стратегия за платформи/портал за данни“

12.01.2021

Португалското представителство представи на вниманието на държавите членки инициатива за международна свързаност „Европейска стратегия за платформи/портал за данни“.

Инициативата има за цел не само засилване на ролята на Европейския съюз (ЕС) в международната свързаност, но и да минимизира рискове, които биха довели до срив в международната свързаност, породени от изтичащ жизнен цикъл на някои подводни кабели или евентуални прекъсвания в комуникациите; осигуряване на устойчивост и надеждност и разширено навлизане на услуги благодарение на спътниковите технологии; намаляване на негативите от ползване на рискови доставчици; преодоляване на предизвикателства, свързани с развитието на нови инфраструктури за международна свързаност и др.

Към момента са очертани три платформи като международни кабелни портали, осигуряващи подводна свързаност: ЕС-Атлантически океан; ЕС-Средиземно море и ЕС-Северно море.

Европейската комисия се приканва да предприеме редица действия в областта, които да включи както в съобщение, така и в ревизирания план за 5G. Сред тях са оценка на настоящите подводни кабелни системи в ЕС; прогнозиране на входящи и изходящи потоци от данни от цял свят и сравнение с настоящата наличност и капацитет на подводната свързаност в ЕС; оценка на евентуалната нужда от целево подпомагане на инвестициите в подводни кабели и спътникови мрежи; разработване на инструментариум за споделяне на добри практики между държавите членки на ЕС, свързани с лицензирането, разрешаването и регистрирането на подводни кабели и инструментариум за споделяне на добри практики между държавите членки на ЕС относно киберсигурността на подводните кабели – технически и нетехнически; публикуване на насоки за трети страни как да се лицензират спътникови системи, които са критични за свързаността, балансирайки хармонизираните добри практики в ЕС и др.

В тази връзка Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приканва всички заинтересовани страни да изразят своите становища относно инициативата на Португалското председателство за международна свързаност „Европейска стратегия за платформи/портал за данни“ и предложените дейности и мерки.

Очакваните становища ще помогнат да се оцени интересът на всички заинтересовани страни към предложената инициатива и съответно ще позволят на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията своевременно да подготви българската позиция.

Моля, изпращайте Вашите становища в срок до 25 януари 2021 г. на електроните пощи на лицата за контакти.

Лица за контакти:

Лъчезар Василев – началник на отдел  „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg

Павлинка Попова - главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”,
e-mail: ppopova@mtitc.government.bg