Вие сте тук

Oбществена консултация, относно развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване

21.07.2015

Справка за отразяване на становищата от проведена обществена консултация относно развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (виж прикачения файл)

Обществената консултация се провежда със следните мотиви:

На 30.09.2013 г. в Република България бе преустановено излъчването на аналоговата ефирна телевизия и се премина към цифрово ефирно разпространение на телевизионния сигнал. Постигната бе основната цел на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) – преход от наземна аналогова към наземна цифрова телевизия. По-нататъшното развитие на DVB-T е свързано с подобряване на програмното разнообразие, ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.

Предвид обществената значимост на ефирната цифрова телевизия, като основно средство за свободен достъп до телевизионно съдържание в страната, провеждаме настоящата обществена консултация, като поставяме на вниманието на всички заинтересовани страни въпроси, свързани с бъдещето на наземната цифрова телевизия, за които очакваме мнения/предложения  до 22.08.2015 г.