Вие сте тук

Онлайн платформи

11.04.2016
Във връзка с разглеждането на въпросите от стратегията за Цифровия единен пазар, свързани с осигуряването на подходяща регулаторна среда за платформите и посредниците и по-специално ролята на онлайн платформите, Република България подкрепи и се присъедини към позицията на Обединеното Кралство и Чехия, което направиха и Полша, Люксембург, Финландия, Швеция, Дания, Естония, Латвия и Литва.
 
Основните аспекти на позицията, която подкрепихме, заедно с горепосочените държави членки на ЕС са свързани с това, че онлайн платформите са: възможност за развитие, а не заплаха; платформите вече са обект на сериозно регулиране и не трябва да бъдат възпрепятствани от допълнителна, тромава регулация; най-добрият начин да подкрепим развитието на европейските платформи е чрез осигуряване на подходящи условия за растеж.
 
Решението за присъединяването на Република България към тази позиция е съгласувано в РГ 17 „Телекомуникации и информационни технологии“ към СЕВ, съгласно изискванията на ПМС № 85 за координация по въпросите на ЕС.
 
Република България е изразила подкрепа за предприемането на всички необходими мерки за разкриване на пълния потенциал на цифровите технологии за създаването на растеж и заетост. Повишеното използване на цифрови технологии в икономиката и обществото е предпоставка за постигане на устойчиво бъдеще. За да се създаде подходяща регулаторна рамка за бизнеса и индустрията, за иновации и растеж, и за да се осигурят възможности за избор на потребителите е необходим Цифров единен пазар в рамките на ЕС.
 
Информационните и комуникационните технологии вече не са отделен сектор, а представляват основата на всички модерни новаторски икономически системи. Навлизайки все повече във всички сектори на икономиката и обществото ни, интернет и цифровите технологии преобразяват живота ни и начина ни на работа. Информационните и комуникационни технологии са хоризонтален приоритет, който е двигател на растежа във всички сектори на икономиката.