Вие сте тук

Всемирният пощенски съюз стартира онлайн публикация на бюлетините, съдържащи информация за пощенските марки, получавани по линията на международния обмен

С писмо № 4700(DDM.PPCR)1047/01.05.2013 г. ВПС информира, че бюлетините, съдържащи информация за пощенските марки, получавани по линия на международния обмен, може да бъде разгледана на интернет адрес: www.upu.int/fr/activites/philatelie/bulletins.html