Вие сте тук

Европейската мрежа на службите в областта на широколентовия достъп високо оцени българското представяне в инициативата WiFi4EU

09.02.2021

На 9 февруари 2021 г. се проведе семинар на Мрежата на службите в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Offices (BCO) Network), на който представителите на Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (BCO Bulgaria) бяха поканени да споделят опит и добри практики при популяризирането на инициативата на Европейската комисия WiFi4EU по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за изграждане на безплатна високоскоростна и висококачествена безжична интернет връзка на обществени места и съответно за успешното участие на българските общини в нея. Презентация от събитието ще намерите в приложение.

България се нареди на първо място по брой на предоставените ваучери от проведените 4 конкурса по инициативата, като 91% от българските общини спечелиха финансиране в размер на 3 630 000 евро, а също така страната е на челната позиция с най-голям брой вече изградени мрежи.

Инициативата WiFi4EU демонстрира сериозната необходимост от високоскоростна и висококачествена свързаност на публичните места на територията на българските общини. Желанието за участие в инициативата показа нуждата на местните власти от разширяване на предлагането на безжични услуги за гражданите с цел насърчаване на местната икономика, на електронната търговия, подпомагане на туризма и др. Постиженията на страната се оценяват като добра практика в рамките на ЕС и като пример за възможен подход при реализацията на нови подобни инициативи.

За големия брой български общини, получили финансиране по инициативата, спомогна постоянната информационна, разяснителна и логистична подкрепа от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) чрез Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп и сериозната ангажираност на определеното контактно лице – г-жа Христина Добрева.

На официалната интернет страница на МТИТС бе публикувана актуална информация за всеки етап на инициативата WiFi4EU, бе направена специална рубрика за въпроси и отговори, на представителите на общините бе изпращана важна и актуална информация за всеки етап на конкурсите както по електронна поща, така и чрез информационен бюлетин и персонални консултации.

Инициативата WiFi4EU бе широко популяризирана на множество форуми, вкл. информационен ден на МТИТС, съвместно представяне на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, както и чрез широка медийна кампания.

За въпроси относно инициативата може да се обръщате към г-жа Христина Добрева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“ на МТИТС и част от екипа на BCO Bulgaria на имейл: hdobreva@mtitc.government.bg и тел.: 02/ 9409 283.

Отдел „Широколентови технологии и приложения“ в дирекция „Информационни технологии“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, продължава да изпълнява своите функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп и да подпомага и консултира всички заинтересовани страни, в това число институциите и телекомуникационни оператори, участващи в процеса на реализация на инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп, като при въпроси може да свържете с нас на имейл: EkipEIT@mtitc.government.bg.