Вие сте тук

Финансирани проекти по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“ по първия конкурс през 2020 г.

Финансирани проекти по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“ по първия конкурс през 2020 г.

Български организации печелят 521 408 евро за изпълнение на 4 проекта по първия конкурс през 2020 г. по Механизма за свързване на Европа, сектор  „Телекомуникации“. Финансираните проекти с български участници са по темите Блокчейн (Blokchain),  Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии (European Platform for Skills and Jobs) и Безопасен интернет (Safer Internet):

Проект „Bulgarian CEF TC Blokchain с български координатор – „Индустрия Технолоджи“ ООД и български партньори "Aeтърнити Венчърс" ЕООД, „Едж рисърч“ ЕООД, „Речек“ ЕООД  и „Лайм Лаб“" ЕООД.

Целта на предложения проект е да се създаде, внедри и поддържа първия български възел на Европейската блокчейн инфраструктура за услуги (EBSI) с възможност за интегриране и предоставяне първоначално на европейска цифрова идентичност за публични услуги, свързана с eIDAS (Европейски регламент за електронната идентификация и удостоверителните услуги);  прехвърляне на нотариални документи на блокчейн и издаване на дипломи.

Консорциумът ще работи за предоставяне на децентрализирани цифрови услуги и гъвкав дизайн за бъдещото развитие на инфраструктурата. Тези действия имат за цел да осигурят на гражданите и публичната администрация солидна основа за оперативно съвместима трансевропейска цифрова комуникация.

Консорциумът има подкрепата на Министерството на транспорта и информационните технологии и съобщенията на Република България и големи обществени организации като Българска научноизследователска и образователна мрежа и Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Те могат да бъдат както потребители на предложените услуги, така и участници в цялостния процес на изграждане и бъдещо развитие на инфраструктурата.

Планираните дейности включват повишаване на осведомеността за потенциала на технологията, обучение и широко разпространение на резултатите.  Потребителите, както физически лица, така и публична администрация, ще бъдат насърчавани да използват услугите с помощта на информационна кампания и комуникационна стратегия.

Резултатите от този проект ще помогнат за своевременното изграждане и развитие на националната блокчейн инфраструктура за услуги, като продължение на европейската.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

 

Проект „Human Centered AI Masters

Координатор на проекта е Технологичен университет Дъблин, Ирландия. Българският участник в консорциума е Фондация „Европейски софтуерен институт – център Източна Европа“.

Основната цел на проекта е да се създаде магистърска програма за обучение на специалисти инженери в областта на изкуствения интелект.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

 

Проект „Masters in AI for careers in EU (MAI4CAREU)

Координатор на проекта е Кипърски университет.  Българските участници в проекта са Русенски университет „Ангел Кънчев“ и „МЛПС“ АД.

Целта на проекта е да се създаде модерна магистърска програма, специализирана за усъвършенстване на цифровите умения в областта на изкуствен интелект. Продължителността на проекта е 36 месеца.

 

Проект „Protecting and educating children for safer digital technology use

Координатор на проекта е Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и участници в консорциума Асоциация „Родители“ и „ДеКони интернешънал“ АД.

Основната цел на проекта е създаване на безопасна интернет среда и отговорно използване на цифровите технологии от децата и младежите. Финансирането през 2020 г. е за продължаване на услугите, предоставяни от Националния център за безопасен интернет:

Продължителността на проекта е 12 месеца.