Вие сте тук

Инструментариум за свързаност: Държавите членки се споразумяха за най-добри практики за насърчаване на навременното внедряване на 5G и оптични мрежи

Инструментариум за свързаност
29.03.2021

На 25 март 2021 г. държавите членки, в тясно сътрудничество с Комисията, постигнаха съгласие за Инструментариум за свързаност в целия Съюз в съответствие с Препоръката за свързаност от 18 септември 2020 г. Инструментариумът се състои от набор от най-добри практики, които се считат за най-ефективни, подпомагайки и насърчавайки операторите да въвеждат мрежи с много голям капацитет.

Най-добрите практики ще помогнат на мрежовите оператори да намалят разходите за внедряване на гигабитови широколентови мрежи и държавите членки да възприемат ефективен подход за осигуряване на навременен и благоприятен достъп до 5G спектър на мобилните оператори и други потребители на спектъра, включително за промишлени приложения.

Свързаността подпомага гражданите, бизнеса и публичната администрация във времето на пандемия, тя e основен стълб за възстановяване. Бързото прилагане на Инструментариума за свързаност ще позволи на държавите членки да използват пълния потенциал на Механизма за възстановяване и устойчивост. По-рано този месец Комисията представи Съобщение „Цифрово десетилетие на Европа“, което определя целта да бъдат свързани всички европейски домакинства с гигабитови скорости и да се осигури 5G покритие за всички населени места в ЕС, както и по основните транспортни маршрути. Инструментариумът за свързаност ще продължи да играе основна роля, тъй като ЕС стъпва в цифровото десетилетие.

Инструментариумът за свързаност съдържа най-добрите практики за намаляване на разходите и за разгръщане на високоскоростни мрежи, за насърчаване на достъпа до физическа инфраструктура и за рационализиране на процедурите за предоставяне на разрешителни за извършване на строителни работи. Като част от тези усилия, Инструментариумът призовава за по-голямо наличие на информация за съществуваща физическа инфраструктура, планирани строителни работи и процедури за разрешителни чрез Единните информационни точки или еквивалентни платформи, както и за насърчаване на електронно предоставяне на всички процедури, свързани с издаване на разрешителни. Нещо повече, държавите членки се насърчават да улеснят инсталирането на мрежови елементи, особено подходящи за 5G, като предоставят на операторите по-голям достъп до обществена инфраструктура (по подобен начин, както в Европейския кодекс за електронни съобщения са предвидени малки клетки).

Инструментариумът за свързаност се фокусира върху мерки, които стимулират използването на спектъра и разпространението на 5G. В допълнение, Инструментариумът насърчава координираните мерки, които поддържат безжична свързаност за случаи на промишлена употреба, включително с трансгранично измерение. Освен това Инструментариумът за свързаност включва предложения за държавите членки за справяне с общия обществен интерес, а именно за увеличаване на прозрачността и информацията за 5G и защитата на общественото здраве.

Инструментариумът за свързаност ще намерите в приложение:

Прикачен файлРазмер
PDF icon Инструментариум за свързаност717.87 KB