Вие сте тук

Международният съюз по далекосъобщения организира кръгла маса на тема „Телекомуникационната индустрия в света след COVID-19“

01.02.2021

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира кръгла маса на тема „Телекомуникационната индустрия в света след COVID-19”, която ще се проведе на 4 февруари 2021 г. от 14:00-16:00 часа ЦЕВ.

Целта на събитието е да се постигне разбиране и да се направи по-нататъшен анализ на някои от промените и потенциалните финансови предизвикателства пред телекомуникационния сектор в света след COVID-19, като се фокусира върху:

Какви са новите бизнес и оперативни модели, необходими за да се осигури свързаност за всички?

Има ли потенциални подходи за постигане на целите на универсалната услуга чрез инвестиционни условия?

При проявен интерес можете да се регистрирате: тук

Събитието е част от поредица кръгли маси, с които се цели да се помогне на МСД и членове му при подготовката на предстоящата Световна конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC). WTDC определя политиките и целите за развитие на телекомуникациите/ ИКТ, като предоставя бъдещата посока и насоки на сектора по развитие на МСД (ITU-D). Тази година WTDC ще се проведе в гр. Адис Абеба в периода от 8 до 19 ноември 2021 г. WTDC ще предостави реална възможност на световната общност да се обедини и да даде тласък на общите усилия, с което да се гарантира, че всеки ще може да се възползва от силата на цифровите технологии - както за справяне, така и за възстановяване от тази безпрецедентна криза, но също така и в дългосрочен план. Солидната база от икономически доказателства, която се цели да се изгради, е изключително важно условие за определяне на правилните стратегии в това отношение.

Програмата и повече информация за събитието ще намерите: тук