Вие сте тук

Преразглеждане на Насоките за държавна помощ за широколентови мрежи

10.01.2022

Комисията публикува за обществена консултация Проект на преработени насоки за държавна помощ за широколентови мрежи („Насоките за широколентов достъп“).

Обществената консултация е отворена от 19 ноември 2021 г. до 11 февруари 2022 г.

Преразглеждането има за цел да адаптира съществуващите правила за държавна помощ и да гарантира, че те отразяват технологичното и пазарното развитие.

Предложеното целево преразглеждане на Насоките се състои от:

  • Въвеждане на нови прагове на скорост за обществена поддръжка на гигабитови фиксирани мрежи и нови насоки за поддръжка за внедряване на мобилни мрежи;
  • По-нататъшно изясняване на някои понятия;
  • Промяна на структурата на Насоките.

ЕК приветства приноса на граждани, компании, бизнес асоциации, публични органи и други организации.

Подробна информация за участие в консултацията и проектите на документи можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadb...