Вие сте тук

Заедно за Европейски облак от следващо поколение

20.10.2020

България се присъедини към европейската инициатива за създаване на Европейски облак от следващо поколение.

Предлагането на сигурни и конкурентноспособни облачни услуги е от съществено значение за осигуряване на надеждна инфраструктура за обработка на данни и услуги, които публичните администрации, предприятията и гражданите в Европа изискват. С декларация (в приложение), подписалите държави членки се съгласяват да работят заедно за разполагане на устойчива и конкурентоспособна облачна инфраструктура и услуги в цяла Европа.

Изчисленията в облак осигуряват възможност за иновации, основани на данни и нововъзникващи технологии като 5G/6G, изкуствен интелект и Интернет на нещата. Това позволява на европейските предприятия и публичния сектор да управляват и съхраняват данните си безопасно, съгласно европейските правила и стандарти. Сега ЕС има уникалната възможност да отговори на нуждата от по-голям обмен на данни и децентрализираната им обработка, по-близо до потребителя.

Един общ подход към изграждането на Eвропейски облак ще засили цифровия суверенитет на Европа и ще повиши конкурентоспособността на европейския бизнес и промишленост. Успоредно с това,  ще се подкрепи цифровизацията за постигане на по-ефективни публични администрации, по-добро здравеопазване и по-чиста и устойчива среда.

Съвместните действия на държавите членки ще се съсредоточат върху:

  • Комбинация от частни, национални и европейски инвестиции за внедряването на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги;
  • Определяне на общ европейски подход за постигане на набор от съвместни технически решения и политически норми с цел насърчаване на общоевропейски оперативно съвместими облачни услуги в ЕС;
  • Внедряването на по-сигурни, оперативно съвместими и енергийно ефективни центрове за данни и облачни услуги, по-специално за малките и средни предприятия, стартиращите предприятия и публичния сектор.

До края на годината ще бъде създаден Европейски алианс за промишлени данни и облак. В алианса заинтересованите държави членки, индустрията и съответните експерти ще работят заедно, за да разработят подробен бизнес план, инвестиционен план и план за внедряване на на капацитета на облака от следващо поколение за публичния и частния сектор.

Декларацията, която бе подкрепена от всички 27 държави членки, ще намерите в приложение: