Вие сте тук

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)

Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5.12.1985 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила за Република България от 6.04.1987 г., (*1) изм. и доп., бр. 95 от 16.11.2021 г., в сила от 13.10.1990 г., (*2) бр. 96 от 19.11.2021 г., (*3) бр. 98 от 23.11.2021 г.

Вид: