Вие сте тук

Закон за радиото и телевизията

Закон за радиото и телевизията

Обн., ДВ, бр. 138 от 24.11.1998 г.; Решение 10 на Конституционния съд на РБ от 25.06.1999 г. - бр. 60 от 2.07.1999 г.;изм., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм. и доп., бр.79 от 29.09.2000 г., бр. 96 от 9.11.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., доп., бр. 99 от 11.11.2003 г., изм.,бр. 114 от 30.12.2003 г., доп., бр. 99 от 9.11.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 93 от 22.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 21 от 10.03.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 70 от 29.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г.,в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 10 от 30.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г.,изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 37 от  9.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 12 от 12.02.2010 г., изм., бр. 47 от 22.06.2010 г., в сила от 22.06.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 99 от 17.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., изм., бр.99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от  9.12.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г.,в сила от 1.07.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп.,бр. 17 от 21.02.2013 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., в сила от 1.04.2013 г. ; Решение 8 на Конституционния съд на РБ от 11.10.2013 г. - бр. 91 от 18.10.2013 г.; изм., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., изм., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.,бр. 96 от 9.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., доп., бр. 46 от 17.06.2016 г., бр. 61 от 5.08.2016 г., в сила от 5.08.2016 г., изм., бр.98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 103 от 27.12.2016 г.,изм. и доп., бр. 8 от 24.01.2017 г., в сила от 24.01.2017 г., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 75 от 15.09.2017 г., бр.92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 27 от 27.03.2018 г.,бр. 44 от 29.05.2018 г., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 106 от 21.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 100 от 20.12.2019 г.,в сила от 1.01.2020 г., доп., бр. 68 от 31.07.2020 г., изм., бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. и доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., изм., бр. 20 от 9.03.2021 г.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon ЗАКОН за радиото и телевизията661.57 KB
Вид: