Вие сте тук

Национална конференция за безопасността на полетите в гражданската авиация на република България за периода 2015 и 2016 г.

Национална конференция за безопасността на полетите в гражданската авиация на република България за периода 2015 и 2016 г.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ В ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 и 2016 г.

 

Дата - 22 март 2017 г.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

08:30 h – 09:30 h

Регистрация на  делегатите.

09:30 h – 09:40 h

Откриване на конференцията -  Директор на Дирекция ЗРПВВЖТ

09:40 h – 10:30 h

Доклад за разследвани авиационни произшествия и сериозни инциденти през 2015 и 2016 г. Промени в регламентиращите документи свързани с разследване на авиационни събития - СЗРАС

10:30 h – 10:45 h

Почивка

10:45 h – 11:30 h

Доклад за резултатите от проведени инспекции и разследвани инциденти през 2015 и 2016 г. от ГД „ГВА“.

Промени в регламентиращите документи свързани с контрола и сертифицирането на Въздухоплавателните организации.

Информация за Националния План за Търсене и Спасяване при авиационни произшествия – новости и проведени учения.

11:30 h – 12:00 h

Доклад за  събития застрашаващи безопасността на полетите при АНО през 2015 и 2016 г от ДП „РВД“

Промени в организацията на въздушното пространство на летищата София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица

 12:00 h – 12:15 h

Почивка

12:15 h – 12:30 h

Безпилотните летателни апарати – ползи и заплахи.

Доклад от проф. д-р Димо Зафиров - Институт за космически изследвания и технологии към БАН.

12:30 h – 13:50 h

Отворена дискусия по проблемите на безопасността във  въздухоплаването – изказвания, въпроси и предложения.

13:50 h – 14:00 h

Закриване на конференцията