КРАСИМИР ПАПУКЧИЙСКИ

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Красимир Папукчийски е с магистърски степени по специалностите „Технология и управление на транспорта“, „Икономика на транспортната фирма“ и „Управление на проекти“. Притежава богат опит в сферата на транспорта.

Професионалната му кариера е свързана с железопътната инфраструктура, като през годините е заемал различни ръководни длъжности. По време на управлението си като генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са започнати и завършени множество проекти с европейско и национално финансиране.