Вие сте тук

Всемирен пощенски съюз (ВПС - UPU)

Всемирен пощенски съюз (ВПС - UPU)

Всемирният пощенски съюз е създаден през 1874 г., а от 1948 г. има статут на международна организация в системата на ООН, специализирана в областта на пощенските услуги. Съгласно Устава на ВПС, член на Съюза може да бъде всеки член на ООН и към настоящия момент страните-членки на ВПС са 192. България е страна-членка на ВПС от 1879 г. и е една от първите държави в света, която се присъединява към тази международна организация само 5 години след създаването ѝ.

Конгресът е върховният орган на Съюза и в неговата дейност с право на глас вземат участие упълномощените представители на страните-членки. Двата ръководни органа на ВПС в периода между 2 конгреса са:  Административният съвет (АС) и Съветът по пощенска експлоатация (СПЕ).

Mинистърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията представлява Република България във ВПС.

България е член на Административния съвет на ВПС.

Всемирен пощенски съюз (ВПС - UPU)