Вие сте тук

Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция „Данни“ , сектор „Политика за данните и иновации“представя на европейския портал за данни зрелостта на отворените данни в Европа след 2015 година

Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция „Данни“ , сектор „Политика за данните и иновации“представя на европейския портал за данни зрелостта на отворените данни в Европа след 2015 година

България е сред първите осем страни в Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн в класацията „Развитие на отворените данни в Европа за 2015 - 2016 г.“ Останалите, задаващи насока за развитието на отворените данни страни са Австрия, Великобритания, Ирландия, Испания, Нидерландия, Франция и Финландия.

 

Изследването на Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ определи България като една от водещите страни за 2016 г. в развитието на инициативата за отворени данни по различни показатели – публикувана публична информация в отворен формат, регламентиране на отворените данни в законодателството, повторна употреба на предоставената в отворен формат информация, добри практики и др. През 2015 г. напредъкът на инициативата в страната също се отрази в класацията, като България беше сред първите 10 страните в Европа по индикаторите за развитие на инициативата за отворени данни.

Съгласно изследването за последната една година инициативата за отворени данни в ЕС 28, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн е показала развитие с 28,6 % в сравнение с 2015 г., когато нивото на зрялост на инициативата беше общо 55% за всички страни от изследването. През последната година България показа значителен напредък, като общинските администрации също активно се включиха в публикуването на публичната информация в отворен формат, с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация се въведе задължение за всички организации от обществения сектор да публикуват публичната информация в отворен формат. Информацията, която се публикува в отворени формат се приоритизира годишно с решение на Министерския съвет.

Към момента на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg) 367 организации от обществения сектор са публикували 1 049 набора от данни (регистри, списъци, статистики и др.) в отворен формат. С част от публикуваните данни бяха създадени визуализации, показващи данни за престъпността, образованието, здравната система и др.

Публикуването на публичната информация в отворен формат значително подобрява достъпа до публичната информация и нейното повторно използване за нетърговски и търговски цели (като създаване на иновативни бизнес услуги, нови компютърни и мобилни приложения и др.).

Повече информация можете да намерите на Европейският портал за данни.

 

 

Приложения: