Вие сте тук

Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Unit G.3 Value Data Chain представя на европейския портал за данни зрелостта на отворените данни в Европа през 2015 година

Контекст: Отворените данни, Цифровата програма за Европа и Стратегията за цифров единен пазар

Отварянето на данни е основна задача в Цифровата програма за Европа (2010) и съществен елемент за реализацията на Стратегията за цифров единен пазар - един от десетте приоритета на ЕК.

Проучването за "Зрелостта на отворените данни в Европа" през 2015 г. е подготвено в контекста на проекта за Европейския портал за данни на ЕК и консорциум. Предоставената обобщена и анализирана информация от България, поискана в рамките на този проект, е представена тук.  Повече информация за проекта за Европейския портал за данни на ЕК ще намерите тук.

Резултатът от проучването на процеса на отваряне на данни в 28-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария е оптимистичен за България. Той е постигнат чрез добра организация, координация, синергия (1.52 MB)и ентусиазъм на правителствения и неправителствен сектор, въз основа на обобщен, анализиран и изпратен в ЕК въпросник. За България е отредено място между първите 10 страни!