Вие сте тук

Европейската комисия провежда обществена консултация относно "Изграждането на Европейска икономика, основана на данни"

31.01.2017

На 10 януари 2017 г. Европейската комисия прие пакета "Изграждане на европейска икономика, основана на данни", състоящ се от Комюнике и Работен документ на службите. Тези политически документи дават обща представа за проблемите,  които стоят пред създаването на Европейски пазар на услугите, базиран на данни, и за контекста на настоящото допитване.

Обществената консултация ще помогне за формирането на  бъдещите политики в сферата на Европейската икономика, основана на данните. Резултатите от нея ще бъдат включени в инициативата, която Комисията ще предприеме през 2017 г. за изграждане на този тип икономика.

Целта на допитването е да бъде събрана информация за:

  • дали и как местните или националните ограничения върху локализацията на данни пречат на свободното движение на данни в Европа;
  • дали и до каква степен се търгуват и разменят цифрови, машинно - генерирани и не - лични данни;
  • естеството и степента на всякакви бариери пред достъпа до тези данни;
  • начини за справяне с тези бариери
  • новите предизвикателства, свързани с Интернет на нещата и Роботиката;
  • практики и проблеми, свързани с преносимостта, оперативната съвместимост и стандартите за данни.

Повече информация и възможност за участие в консултацията можете да намерите тук.