Вие сте тук

Започва обществена консултация на Европейската комисия относно прегледа на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор

26.09.2017

Генерална дирекция Съобщителни мрежи, съдържание и технологии , сектор  Политика за данни и иновации към Европейската комисия започва обществена консултация относно прегледа на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор.

Както беше предвидено по време на междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар през май 2017 г., (COM(2017) 228) и с цел изпълнение на целите на стратегията в областта на икономиката, основана на данни, Комисията подготвя инициатива относно достъпността и повторното използване на данни от обществения сектор и публично финансирани данни, като същевременно проучва допълнително въпроса за притежаваните от частни лица данни, които са от обществен интерес.

Европейската комисия започна прегледа на Директивата за ИОС в изпълнение на задължението за периодичен преглед съгласно член 13 от нея, както и с оглед на изпълнението на целите на стратегията за цифровия единен пазар в областта на икономиката, основана на данни.

Въпросите в настоящата онлайн консултация обхващат както оценяването на изпълнението на въпросната директива, така и проблемите, целите и възможните варианти за бъдещето.

Целева група за консултацията представляват всички заинтересовани страни, включително държавната администрация, собственици и ползватели на съдържание от обществения сектор, повторни ползватели с търговска и нетърговска цел, експерти, членове на академичната общност и граждани, се приканват да дадат приноса си.

Въпросника за обратна връзка можете да намерите тук.

Прикачен файлРазмер
Файл Въпросник за обратна връзка в Word формат412.51 KB