Вие сте тук

Стратегия на ЕС за киберсигурност

Стратегия на ЕС за киберсигурност

На 16 декември 2020 г. Европейската комисия и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха нова стратегия на ЕС за киберсигурност. Като ключов елемент от Изграждането на цифровото бъдеще на Европа, Плана за възстановяване на Европа и Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, Стратегията ще подкрепи колективната устойчивост срещу киберзаплахи и ще гарантира, че всички граждани и предприятия могат пълноценно да се възползват от надеждни и сигурни услуги и цифрови инструменти. Независимо дали става дума за свързани устройства, електроенергийната мрежа или банките, самолетите, публичните администрации и болниците, които европейците използват или посещават, те заслужават да правят това, като са сигурни, че са защитени от киберзаплахи.

Новата Стратегия за киберсигурност позволява на ЕС освен това да утвърди водещата си роля по отношение на международните норми и стандарти в киберпространството и да засили сътрудничеството с партньори по света за насърчаване на глобално, отворено, стабилно и сигурно киберпространството основано на първенството на правото, човешките права, основните свободи и демократичните ценности.

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Стратегия на ЕС за киберсигурност969.47 KB