Вие сте тук

Български проект ще бъде финансиран в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа

Български проект ще бъде финансиран в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа

Проект на български консорциум ще бъде финансиран със 736 393 евро в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Консорциумът е с координатор Националната агенция по приходите и партньори – Национален осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Национална здравноосигурителна каса.  Целта на проекта е да се осигури електронен обмен на социално-осигурителна информация между България и Европейския съюз. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да се намали периода на обмен на такъв вид информация и да се увеличи цялостната ефективност в дейността по координиране на социалното осигуряване на европейско и национално ниво.