Вие сте тук

Български проекти ще бъдат финансирани в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа

05.05.2017

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в третия конкурс за 2016 г. по Механизма за свързване на Европа, сектор "Телекомуникации".

Третият конкурс за 2016 г. беше отворен на 20 септември с краен срок за подаване на предложения за проекти – 15 декември 2016 г. по темите:

  • Киберсигурност (Cyber Security)
  • Електронно фактуриране (eInvoicing)
  • Автоматизиран превод (Automated Translation)
  • Достъп до цифровите ресурси на Европейското културно наследство (Europeana)

Одобрени за финансиране са 2 проекта с 2 български участника в консорциумите, които ще получат финансиране в размер на  213 000 евро.

Информация за финансираните проекти по този конкурс може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/annex_cid_cef-tc-2016-3.pdf

Решението на Европейската комисия за избора на проектите за финансиране може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/comdec_egreffe_cef-tc-2016-3.pdf