Вие сте тук

Финансирани през 2019 г. проекти по Механизма за свързване на Европа, сектор "Телекомуникации"

Финансирани през 2019 г. проекти по Механизма за свързване на Европа, сектор "Телекомуникации"

Български организации печелят 1.2 млн. евро за изпълнение на проекти по Механизма за свързване на Европа, сектор  „Телекомуникации“ по темите „Електронно здравеопазване“ и „Киберсигурност“. Финансираните проекти през 2019 г. с български участници са:

- Създаване на трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България – изпълняван от Министерство на здравеопазването

Основната цел на проекта е да се ​​осигури безпроблемна трансгранична грижа и сигурен достъп до информация за пациентите между европейските здравни системи, по-специално трансграничния обмен на данни от електронни рецепти и здравните досиета на пациенти. Предвижда се услугите да са създадени през 2024 г.

Повече информация за проекта може да се намери тук

- Създаване на Център за данни в областта на киберсигурността в „Мини Марица-изток“ ЕАД

Основната цел на проекта е да се осигури автоматизиран анализ и мониторинг на трафика и събитията в сървърната и комуникационната инфраструктура на „Мини Марица – Изток“ ЕАД и своевременно докладване на инцидентите, свързани с всяка потенциална заплаха за киберсигурността на компанията като Оператор на съществени услуги в енергийния сектор.

Повече информация за проекта може да се намери тук