Вие сте тук

Виртуален информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа

Виртуален информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа

На 16 юли 2020 г. Европейската комисия проведе виртуален информационен ден за популяризиране на възможностите за участие в Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“.

Представени бяха темите от отворения на 30 юни 2020 г. конкурс по Работна програма 2020 за сектор „Телекомуникации”:

  • Система за взаимно свързване на бизнес регистри (BRIS);
  • Киберсигурност (Cybersecurity);
  • Електронно архивиране (eArchiving);
  • Електронно здравеопазване (eHealth);
  • Електронни обществени поръчки (eProcuremnet);
  • Европейска обсерватория за цифрови медии (European Digital Media Observatory);
  • Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии (European Platform for Digital skills and Jobs);
  • Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data)

Виртуалният информационен ден може да се проследи тук