Вие сте тук

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта и съобщенията към 31.03.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта и съобщенията към 31.03.2022 г.