Вие сте тук

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта и съобщенията към 31.12.2021г.,

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта и съобщенията към 31.12.2021г.,