Вие сте тук

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

23

- от граждани на Република България:

11

- от журналисти:

6

- от фирми:

4

- от НПО:

2

Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2017 г.:

 

1. Предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

11

2. Предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

1

3. Препращане на заявлението по компетентност:

7

4. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

2

4.1 Отказ на основание чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ, поради обстоятелството, че за търсената информация е предвиден в закон друг ред за предоставяне:

1

4.2 Отказ на основание чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради обстоятелството, че търсената информация не е информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти:

1
5. Мълчалив отказ:1
6. Уведомление за липса на исканата обществена информация:1