Вие сте тук

Европейската комисия стартира обществена консултация относно Акт за данните и изменени правила за правна закрила на базите данни

16.06.2021

На 03 юни 2021 г. Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно Акта за данните и изменени правила за правна закрила на базите данни.

Европейската комисия е поела ангажимент за осигуряване на справедливост по отношение на начина, по който ползите от употребата на данни се разпределят между предприятията, потребителите и отговорните публични органи.

Консултацията ще продължи до 03 септември 2021 г. и има за цел изграждането на справедлива икономика, основана на данни, като се гарантира достъп до данни и тяхното използване за законни цели, включително в случаите на споделяне на данни между и от предприятията към правителството, както и да се преразгледат правилата за правна закрила на базите данни. С консултацията се търси точният баланс между правата за достъп до данни и стимулите за инвестиране в данни, без да се променят настоящите правила за защита на данните.

В рамките на консултацията ще бъде събрана информация за следното:

I. Споделяне на данни от предприятията към правителството в името на обществения интерес;

II. Споделяне на данни между предприятията;

III. Инструменти за споделяне на данни: интелигентни договори;

IV. Изясняване на правата върху неличните данни от Интернет на нещата, произтичащи от професионална употреба;

V. Подобряване на преносимостта за бизнес ползватели на облачни услуги;

VI. Допълване на правото на преносимост на данните съгласно чл. 20 от Общия регламент относно защитата на данните;

VII. Права върху интелектуална собственост — закрила на бази данни;

VIII. Гаранции за неличните данни в международен контекст.

Допълнителна информация относно стартиралата консултация е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-&-amended-rules-on-the-legal-protection-of-databases