Вие сте тук

Документи за кандидатстване на въздушните превозвачи за получаване на безвъзмездна държавна помощ

14.04.2022

Въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова подкрепа от 10.00 ч. на 14.04.2022 г. до 16.30 ч. на 26.04.2022 г. Заявленията се подават в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията.

Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Реда за подаване, разглеждане и преценка до 18.04.2022 г. на електронен адрес: stateaid@mtc.government.bg. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията на 20.04.2022 г.

Документите за кандидатстване по мярката за държавна помощ „Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на Въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, могат да бъдат намерени в приложените файлове:

Прикачен файлРазмер
Файл Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура22.9 KB
Файл Ред за подаване, разглеждане и преценка за допустимост на заявленията за кандидатстване на въздушните превозвачи, с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за получаване от държавата на безвъзмездни средства, съгласно Постановление № 51/13.04.2022 г. на Министерския съвет55.84 KB
Файл Заявление за кандидатстване на въздушните превозвачи, с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за получаване от държавата на безвъзмездни средства, съгласно Постановление № 51/13.04.2022 г. на Министерския съвет30.19 KB
Файл Декларация за съгласие за предоставяне на данни от националния статистически институт на министерството на транспорта и съобщенията по служебен път18.42 KB