Вие сте тук

Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ от автобусните превозвачи

Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ от автобусните превозвачи

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува Ръководство за изпълнение на сключени договори с крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи № BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, вкл. инструкция относно електронното отчитане на договорите и приложенията към тях, както и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане.

Документите могат да бъдат намерени в приложените файлове:

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ264.37 KB
Файл Инструкция за бенефициентите относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ сключени по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“2.42 MB
Package icon Приложения по ПМС 160534.09 KB
Файл Приложения за отчитане17.01 MB
Файл Отговори по постъпилите въпроси относно изпълнението и електронното отчитане на сключените договори по мярката (от 1 до 13 въпрос) 54.36 KB
Файл Отговори по постъпилите въпроси относно изпълнението и електронното отчитане на сключените договори по мярката (от 14 до 17 въпрос) 50.61 KB
Файл Отговори по постъпилите въпроси относно изпълнението и електронното отчитане на сключените договори по мярката (от 18 до 37 въпрос) 58 KB
Файл Отговори по постъпилите въпроси относно изпълнението и електронното отчитане на сключените договори по мярката (от 38 до 54 въпрос) 60.39 KB
Файл Отговори по постъпилите въпроси относно изпълнението и електронното отчитане на сключените договори по мярката (от 55 до 67 въпрос) 54.74 KB
Файл Отговори по постъпилите въпроси относно изпълнението и електронното отчитане на сключените договори по мярката (от 68 до 72 въпрос) 53.19 KB
Файл Отговори по постъпилите въпроси относно изпълнението и електронното отчитане на сключените договори по мярката (от 73 до 78 въпрос) 54.11 KB