Вие сте тук

Въздушни превозвачи, които не са кандидатствали или им е била отказана финансова подкрепа за COVID 19, от днес могат да кандидатстват за финансова помощ

20.06.2022

Въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, които са претърпели загуби поради пандемията COVID-19 през 2020 г. или 2021 г. и не са кандидатствали по схема SA.100321 (2022/N), както и тези, които са кандидатствали и на които е отказано предоставянето на безвъзмездни средства, могат да кандидатстват за безвъзмездна държавна финансова помощ от 11:00 ч. на 20.06.2022 г. до 17:00 ч. на 22.06.2022 г. Заявленията се подават в Деловодството на министерството.

Документите за кандидатстване по мярката за държавна помощ „Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на Въздушните превозвачи с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, могат да бъдат намерени в приложените файлове:

Прикачен файлРазмер
Файл Декларация за съгласие за предоставяне на данни от Националния статистически институт на Министерството на транспорта и съобщенията по служебен път18.42 KB
Файл Заявление за кандидатстване30.1 KB
PDF icon Ред за изменение и допълнение на Реда за подаване, разглеждане и преценка за допустимост на заявленията за кандидатстване на въздушните превозвачи, с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция ,Гражданска въздухоплавателна администрация“ за получаване от държавата на безвъзмездни средства, съгласно Постановление № 51/13.04.2022 г. на Министерския съвет, утвърден от министъра на транспорта и съобщенията, с per. № ПРР-2/14.04.2022 г.213.29 KB
PDF icon Ред за подаване, разглеждане и преценка за допустимост на заявленията за кандидатстване на въздушните превозвачи, с оперативен лиценз на превозвач от Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за получаване от държавата на безвъзмездни средства, съгласно Постановление № 454 на Министерския съвет от 22.12.2021 г., консолидиран вариант с изменението съгласно Постановление № / 133 на Министерския съвет от 17.06.2022 г.508.5 KB