Вие сте тук

Работната група по Интернет към Международния съюз по далекосъобщения стартира онлайн консултация на тема: Въздействието върху околната среда и ползите от Интернет

Работната група по Интернет към Международния съюз по далекосъобщения стартира онлайн консултация на тема: Въздействието върху околната среда и ползите от Интернет

Работната група по Интернет към Международния съюз по далекосъобщения стартира онлайн консултация на тема: Въздействието върху околната среда и ползите от Интернет

  • Какви ефекти има интернет върху околната среда и обратно?
  • Как можем да подобрим въздействието на Интернет върху околната среда и да се възползваме от потенциала му, за да помогнем за справяне с проблемите, свързани с климата?
  • Каква роля трябва да играят заинтересованите страни при формиране  на въздействието върху околната среда и ползите от интернет?
  • Какви са политическите, регулаторните и други важни въпроси, свързани с въздействието върху околната среда и ползите от интернет?

Цялата информация и инструкции за участието може да намерите на: https://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/consultation-oct2021.aspx

Краен срок: 13 декември 2021