Вие сте тук

МТИТС, НКЖИ и представители на Европейската комисия обсъдиха транспортните проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

МТИТС, НКЖИ и представители на Европейската комисия обсъдиха транспортните проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

В рамките на проведена среща днес, 12 ноември 2018 г., в сградата на НКЖИ, представители на Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (INEA) към Европейската комисия, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - контролен орган на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за България и бенефициентите обсъдиха транспортните проекти, финансирани от Механизма за свързана Европа в периода 2014-2020.

Участниците в срещата направиха преглед на изпълнението на всеки проект поотделно и обсъдиха възникналите проблеми при провеждането на обществените поръчки, съгласувателните процедури, административните въпроси, допустимостта на разходите, финансовата отчетност и други. Представени бяха  и резултатите от заключенията на приключилата междинна оценка за изпълнението  по МСЕ, както и последващите стъпки, които се очаква да бъдат предприети. Друга тема на разговорите беше планираните инвестиции от страна на България по МСЕ за успешно завършване на основната TEN-T мрежа в срока до 2030 г.

В рамките на мероприятието беше представен и напредъкът по проект № 2016-PSA-BG „Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на България за изпълнение на задълженията по чл. 22 от Регламент 1316/2013” (Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA03), по който МТИТС е бенефициент.