Вие сте тук

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 2017 – 2021 Г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 2017 – 2021 Г.

Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 2017 – 2021 г. е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура и е публикувана в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от Директива 2012/34 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство. Програмата представлява един цялостен и структуриран документ, който обхваща всички аспекти от дейността на НКЖИ и подробно представя инвестиционните намерения на Компанията за периода 2017 – 2021 г. Програмата се актуализира ежегодно и се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.