Вие сте тук

Сключен е Договор между държавата и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, за периода

Сключен е Договор между държавата и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, за периода 2021 – 2025 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, пред 2020 година беше разработен нов Петгодишен договор за дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждане, поддържане, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура. Договорът е сключен на 20 януари 2021 г., а страни по него са държавата, представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и НК „Железопътна инфраструктура“.

Съгласно договора, НК „Железопътна инфраструктура“ се задължава да извършва дейности по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, включително създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни мероприятия, като държавата предоставя средства за финансирането им чрез капиталови трансфери (суми, предоставени целево и безвъзмездно от държавния бюджет с инвестиционно предназначение) и субсидии (суми, предоставени безвъзмездно от държавния бюджет за текуща дейност с общо и/или целево предназначение).

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Договор ДА-1 от 20.01.2021 г.286.92 KB