Вие сте тук

Подготовка на консолидиран принос от името на ЕС за Световната организация за интелектуална собственост/WIPO за защитата на географските имена, включени в географските означения в Системата за имена на домейни/DNS

10.07.2018

Защитата на географските имена, включени в географските означения в Системата за имена на домейни/DNS, се обсъжда в контекста на  Световната организация  за интелектуална собственост/WIPO.

Разглеждат се въпросите за използването / неправилната  употреба на географски  означения, имена на страни и  географски термини   в Интернет и в  DNS, включително TLDs, gTLDs И ccTLDs (примери, практики, механизмите, предотвратяващи злоупотреби, база за защита  при необходимост)

С цел  подготовка на  консолидиран принос от името на ЕС, се изисква информация за националните рамки  на   страните чрез въпросник, който можете да намерите по - долу. Някои  въпроси изискват само отговор ДА или НЕ. Останалите въпроси е необходимо да бъдат възможно най-кратки и точни.

Събраната информация предоставя  възможност и за по-нататъшно  отразяване на европейските мнения по текущата дискусия в ICANN относно географските имена – новите gTLDs.

Във връзка с това, дирекция ИТ събира информация чрез попълнените въпросници  по компетентност в срок до 20 юли 2018г.  по имейл.

Лица за контакт: Нели Стоянова, началник отдел „Политика в информационното общество“ и член на Групата на високо ниво на ЕК по въпросите на Интернет управлението, nstoyanova@mtitc.government.bg и Анелия Димова, експерт, adimova@mtitc.government.bg 

 

Прикачен файлРазмер
Файл ГИС въпросник40.17 KB