Вие сте тук

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. и обхваща секторите транспорт, телекомуникации и енергетика.
С Механизма се подкрепят проекти от общ интерес, за периода 2014-2020 г.
Проектите от общ интерес за сектор „Телекомуникации” са определени в Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 относно насоки за транс-европейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура.
Проектите от общ интерес имат за цел създаването или усъвършенстването на оперативно съвместими основни платформи за услуги, съпътствани от общи услуги за инфраструктури за цифрови услуги.