Вие сте тук

Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета oт 7 юли 2021 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета oт 7 юли 2021 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

С Регламент (ЕС) 2021/1153 се създава Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за периода 2021-2027 г. и се определят целите на МСЕ, неговият бюджет, формите на финансиране от Европейския съюз и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Общите цели на МСЕ са да се изграждат, развиват, модернизират и завършват трансевропейските мрежи в транспортния, енергийния и цифровия сектор.

Специфичните цели на МСЕ в цифровия сектор са: да допринася за разработването на проекти от общ интерес, свързани с разгръщането и достъпа до безопасни и сигурни мрежи с много голям капацитет, включително системи 5G, както и за повишаването на устойчивостта и капацитета на цифровите опорни мрежи на територията на Съюза, като ги свързва със съседни територии, а също и за цифровизацията на транспортните и енергийни мрежи.

Бюджетът за изпълнението на МСЕ е 33.710 милиарда евро, от които 2.065 милиарда евро за цифровия сектор.

Регламентът е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 249, 14.7.2021) и е достъпен тук

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Регламент (ЕС) 2021/1153610.47 KB